Lămurire (ACTA)

Din ciclul nici o zi fără ACTA vreau să spun că NU încurajez pirateria, contrafacerea etc. dar nu pot să rămân indiferent la încălcarea unor drepturi fundamentale stabilite prin Carta Drepturilor Omului, prin Carta Europeană a Drepturilor Omului și prin Constituție:

  • dreptul la viață privată
  • dreptul la liberă exprimare
  • dreptul la informare
  • dreptul de comunicare
  • dreptul de a nu mi se viola corespondența (conform legii în această categorie sunt încadrate și comunicațiile/comunicările electronice – de. ex. email, SMS etc.)